Fizik Mühendisliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                  
BİLGİ 2 X                  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X                
BECERİLER 2   X                
BECERİLER 3     X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X   X        
YETKİNLİK 2       X X          
YETKİNLİK 3       X            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1           X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1             X X    
YETKİNLİK 2                   X
YETKİNLİK 3               X    
YETKİNLİK 4         X       X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                   X
YETKİNLİK 2                   X
YETKİNLİK 3       X