Hidrobiyoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X                  
BECERİLER 2     X                
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X              
YETKİNLİK 2         X            
YETKİNLİK 3           X          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1             X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X    
YETKİNLİK 2                   X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1               X      
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1   X                  
BECERİLER 2     X                
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1       X              
YETKİNLİK 2         X            
YETKİNLİK 3           X          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1             X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                 X    
YETKİNLİK 2                   X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1               X