Türk Halkbilimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X         X    
BİLGİ 2 X X         X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X         X    
BECERİLER 2 X X         X    
BECERİLER 3 X X              
BECERİLER 4 X X X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X   X          
YETKİNLİK 2 X   X            
YETKİNLİK 3       X X X X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X     X   X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X          
YETKİNLİK 2   X           X  
YETKİNLİK 3     X           X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1             X X X
YETKİNLİK 2   X           X  
YETKİNLİK 3         X X X X