Sağlık Yönetimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X          
BİLGİ 2         X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X         X  
BECERİLER 10              
BECERİLER 11              
BECERİLER 12              
BECERİLER 2 X X X X X X  
BECERİLER 3   X   X X X  
BECERİLER 4              
BECERİLER 5              
BECERİLER 6              
BECERİLER 7              
BECERİLER 8              
BECERİLER 9              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X X X X X  
YETKİNLİK 10              
YETKİNLİK 11              
YETKİNLİK 2   X X X X X  
YETKİNLİK 3   X          
YETKİNLİK 4              
YETKİNLİK 5              
YETKİNLİK 6              
YETKİNLİK 7              
YETKİNLİK 8              
YETKİNLİK 9              
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1         X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X    
YETKİNLİK 2     X        
YETKİNLİK 3           X  
YETKİNLİK 4       X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1             X
YETKİNLİK 2   X          
YETKİNLİK 3   X X   X X  
YETKİNLİK 4             X
YETKİNLİK 5              
YETKİNLİK 6              
YETKİNLİK 7