Sağlık Yönetimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X            
BİLGİ 2           X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X    
BECERİLER 2     X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X            
YETKİNLİK 2 X            
YETKİNLİK 3   X          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1             X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1     X        
YETKİNLİK 2             X
YETKİNLİK 3     X        
YETKİNLİK 4     X        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1           X  
YETKİNLİK 2       X      
YETKİNLİK 3             X
YETKİNLİK 4     X        
YETKİNLİK 5           X