İşletme Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1           X     X X    
BİLGİ 2           X     X X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X X     X   X        
BECERİLER 2         X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X           X          
YETKİNLİK 2       X           X    
YETKİNLİK 3     X         X     X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X   X             X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X   X          
YETKİNLİK 2                       X
YETKİNLİK 3   X     X              
YETKİNLİK 4       X X              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X         X           X
YETKİNLİK 2     X         X     X  
YETKİNLİK 3 X               X      
YETKİNLİK 4                 X   X  
YETKİNLİK 5 X                     X