Okul Öncesi Eğitimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X         X            
BİLGİ 2 X X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X   X   X            
BECERİLER 2         X X            
BECERİLER 3     X       X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X                    
YETKİNLİK 2           X            
YETKİNLİK 3         X              
YETKİNLİK 4         X              
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1             X          
YETKİNLİK 2   X                    
YETKİNLİK 3         X             X
YETKİNLİK 4             X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1               X X      
YETKİNLİK 2               X        
YETKİNLİK 3                 X      
YETKİNLİK 4                 X      
YETKİNLİK 5                        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                     X  
YETKİNLİK 2                   X    
YETKİNLİK 3                       X
YETKİNLİK 4                        
YETKİNLİK 5