Fransız Dili Ve Edebiyatı Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                            
BİLGİ 2   X                          
BİLGİ 3     X                        
BİLGİ 4       X                      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X                    
BECERİLER 2           X                  
BECERİLER 3                              
BECERİLER 4               X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                 X            
YETKİNLİK 2                   X          
YETKİNLİK 3                     X        
YETKİNLİK 4                              
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                       X      
YETKİNLİK 2                              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                         X    
YETKİNLİK 3                           X  
YETKİNLİK 4                             X
YETKİNLİK 5                              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1           X                  
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3             X