Felsefe Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                            
BİLGİ 2   X                          
BİLGİ 3     X                        
BİLGİ 4             X                
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X                            
BECERİLER 2       X                      
BECERİLER 3         X                    
BECERİLER 4           X                  
BECERİLER 5             X                
BECERİLER 6                 X            
BECERİLER 7                       X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X                            
YETKİNLİK 2   X                          
YETKİNLİK 3                   X          
YETKİNLİK 4                       X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X                            
YETKİNLİK 2   X                          
YETKİNLİK 3           X                  
YETKİNLİK 4               X              
YETKİNLİK 5                     X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X                            
YETKİNLİK 2                   X          
YETKİNLİK 3                     X        
YETKİNLİK 4                           X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X                            
YETKİNLİK 2   X                          
YETKİNLİK 3     X                        
YETKİNLİK 4       X                      
YETKİNLİK 5                         X    
YETKİNLİK 6                           X  
YETKİNLİK 7                             X