Okul Yöneticiliği Ve Eğitim Deneticiliği Programı(Tezsiz)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                        
BİLGİ 2   X X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X                
BECERİLER 2           X              
BECERİLER 3       X     X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                          
YETKİNLİK 2               X          
YETKİNLİK 3                   X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                 X   X    
YETKİNLİK 2                 X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                          
YETKİNLİK 2                          
YETKİNLİK 3                          
YETKİNLİK 4                          
YETKİNLİK 5                         X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                       X  
YETKİNLİK 2                          
YETKİNLİK 3                          
YETKİNLİK 4                          
YETKİNLİK 5