Aile Ve Tüketici Bilimleri Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X   X X X X X X X X X X   X
BİLGİ 2 X X         X X           X  
BİLGİ 3     X X X     X   X          
BİLGİ 4 X     X X X X X X X X X X   X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1 X X   X X   X X     X X X    
BECERİLER 10     X   X     X       X      
BECERİLER 11 X X     X     X         X   X
BECERİLER 2 X X X X X   X X   X   X X    
BECERİLER 3 X X X X X     X   X   X X    
BECERİLER 4 X X   X X X X   X            
BECERİLER 5 X       X     X              
BECERİLER 6       X X     X              
BECERİLER 7           X     X X X X X   X
BECERİLER 8 X X     X                 X  
BECERİLER 9 X X X X X     X       X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1     X   X     X       X      
YETKİNLİK 2         X   X X   X   X X    
YETKİNLİK 3     X   X   X X       X      
YETKİNLİK 4             X X   X   X      
YETKİNLİK 5             X X   X       X  
YETKİNLİK 6 X X X X X       X            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1                   X          
YETKİNLİK 2     X   X     X   X X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1 X X X   X   X X X X X X X   X
YETKİNLİK 2     X                 X     X
YETKİNLİK 3             X X X       X    
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5       X X X X   X       X   X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1                           X  
YETKİNLİK 2                           X  
YETKİNLİK 3                           X