Tıp Eğitimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X X X X     X
BİLGİ 2 X   X X X X X X     X  
BİLGİ 3 X X X X X   X   X      
BİLGİ 4 X X   X X   X X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X X   X      
BECERİLER 2 X X   X X X   X   X   X
BECERİLER 3 X X   X       X   X    
BECERİLER 4 X X   X         X      
BECERİLER 5 X X   X     X X        
BECERİLER 6 X X X X       X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X    
YETKİNLİK 2 X X X X X X   X X X   X
YETKİNLİK 3 X X X                  
YETKİNLİK 4 X X X X       X        
YETKİNLİK 5 X X X         X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X   X   X   X
YETKİNLİK 2 X X X   X           X X
YETKİNLİK 3 X X X X     X X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X     X     X X X X X  
YETKİNLİK 2 X   X   X       X X X  
YETKİNLİK 3 X X         X X       X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X X X   X     X   X  
YETKİNLİK 2 X   X X   X X X   X    
YETKİNLİK 3 X X X     X       X    
YETKİNLİK 4 X X X     X     X   X  
YETKİNLİK 5 X X X X   X   X X      
YETKİNLİK 6 X X X     X X X        
YETKİNLİK 7 X X X     X X X     X