Tıbbi Biyoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X                  
BİLGİ 2 X X X                  
BİLGİ 3 X X X                  
BİLGİ 4   X X                  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1       X X              
BECERİLER 2       X                
BECERİLER 3             X          
BECERİLER 4       X   X            
BECERİLER 5           X            
BECERİLER 6       X X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1               X        
YETKİNLİK 2               X        
YETKİNLİK 3                     X  
YETKİNLİK 4                 X      
YETKİNLİK 5                       X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1               X        
YETKİNLİK 2               X        
YETKİNLİK 3                     X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X   X  
YETKİNLİK 2                 X      
YETKİNLİK 3                 X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                       X
YETKİNLİK 2                   X   X
YETKİNLİK 3               X        
YETKİNLİK 4                       X
YETKİNLİK 5                   X   X
YETKİNLİK 6               X        
YETKİNLİK 7                   X   X