Tümör Biyolojisi Ve İmmünolojisi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X   X X X X X   X   X   X
BİLGİ 2 X X X   X X X X X   X X X   X
BİLGİ 3   X     X                    
BİLGİ 4       X           X         X
BİLGİ 5     X   X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X X     X X       X   X    
BECERİLER 2 X X X   X X X X     X   X   X
BECERİLER 3             X X X     X   X  
BECERİLER 4     X     X X       X   X    
BECERİLER 5   X X   X X X     X     X    
BECERİLER 6   X X   X X X     X     X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X   X   X   X
YETKİNLİK 2     X   X X     X            
YETKİNLİK 3   X X     X X X X         X  
YETKİNLİK 4 X   X   X X         X X     X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X     X X X     X   X    
YETKİNLİK 2 X   X   X X X X     X   X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1     X     X         X   X   X
YETKİNLİK 2 X X X     X X       X X X    
YETKİNLİK 3     X     X           X   X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X X     X           X     X
YETKİNLİK 2     X     X         X       X
YETKİNLİK 3     X X   X                 X
YETKİNLİK 4 X X X X   X       X X X X    
YETKİNLİK 5         X X X                
YETKİNLİK 6     X   X X                 X