Temel İmmünoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X X       X   X X
BİLGİ 2 X X X X X X X X     X   X X
BİLGİ 3 X X X X X   X     X   X X  
BİLGİ 4                   X     X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X X X X X X X X X
BECERİLER 2 X X X X X X X X   X X   X X
BECERİLER 3             X X   X     X X
BECERİLER 4             X X   X   X X  
BECERİLER 5           X         X   X X
BECERİLER 6         X X X     X       X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 2         X   X   X X X X X X
YETKİNLİK 3         X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 4               X X X X   X X
YETKİNLİK 5         X X X X     X   X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1         X X     X     X X X
YETKİNLİK 2         X X X X X   X X X X
YETKİNLİK 3         X X   X     X   X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X X X X X X X   X X
YETKİNLİK 2                 X   X   X X
YETKİNLİK 3               X     X     X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1           X   X X   X   X X
YETKİNLİK 2                 X   X     X
YETKİNLİK 3         X           X   X X
YETKİNLİK 4         X       X   X     X
YETKİNLİK 5         X       X   X X X X
YETKİNLİK 6         X           X     X
YETKİNLİK 7                 X   X X X X