Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X            
BİLGİ 2         X        
BİLGİ 3                  
BİLGİ 4             X    
BİLGİ 5                  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X          
BECERİLER 2       X          
BECERİLER 3                  
BECERİLER 4         X        
BECERİLER 5 X X X X X X      
BECERİLER 6                  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X X      
YETKİNLİK 2   X              
YETKİNLİK 3     X            
YETKİNLİK 4       X          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                  
YETKİNLİK 2                  
YETKİNLİK 3         X X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1           X      
YETKİNLİK 2     X            
YETKİNLİK 3                  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                  
YETKİNLİK 2             X    
YETKİNLİK 3     X       X X  
YETKİNLİK 4         X        
YETKİNLİK 5                  
YETKİNLİK 6       X     X X