Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X                      
BİLGİ 2         X                
BİLGİ 3                          
BİLGİ 4                          
BİLGİ 5                          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X                    
BECERİLER 2                          
BECERİLER 3           X              
BECERİLER 4                          
BECERİLER 5                          
BECERİLER 6       X                  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                          
YETKİNLİK 2                 X        
YETKİNLİK 3             X            
YETKİNLİK 4                         X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1               X          
YETKİNLİK 2                          
YETKİNLİK 3                          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                     X    
YETKİNLİK 2                   X      
YETKİNLİK 3                          
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                          
YETKİNLİK 2                          
YETKİNLİK 3                       X  
YETKİNLİK 4                          
YETKİNLİK 5                          
YETKİNLİK 6