Biyokimya Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X               X      
BİLGİ 2                 X          
BİLGİ 3 X     X                    
BİLGİ 4   X                        
BİLGİ 5         X                  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                     X X   X
BECERİLER 2     X         X     X X    
BECERİLER 3             X              
BECERİLER 4               X            
BECERİLER 5       X               X    
BECERİLER 6       X               X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X                  
YETKİNLİK 2         X                  
YETKİNLİK 3             X              
YETKİNLİK 4                 X X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1     X         X X     X    
YETKİNLİK 2           X                
YETKİNLİK 3                     X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X       X  
YETKİNLİK 2                 X       X  
YETKİNLİK 3                           X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1           X             X  
YETKİNLİK 2                   X X   X  
YETKİNLİK 3           X                
YETKİNLİK 4                   X        
YETKİNLİK 5         X                  
YETKİNLİK 6           X