Diyetetik Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                  
BİLGİ 2   X             X  
BİLGİ 3 X                  
BİLGİ 4   X     X          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X              
BECERİLER 2       X            
BECERİLER 3       X            
BECERİLER 4     X X     X      
BECERİLER 5         X     X    
BECERİLER 6     X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X           X
YETKİNLİK 2             X      
YETKİNLİK 3           X     X  
YETKİNLİK 4           X        
YETKİNLİK 5                   X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1               X    
YETKİNLİK 2               X    
YETKİNLİK 3               X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X  
YETKİNLİK 2                   X
YETKİNLİK 3                 X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                   X
YETKİNLİK 2                   X
YETKİNLİK 3                 X  
YETKİNLİK 4                   X
YETKİNLİK 5                 X  
YETKİNLİK 6                   X
YETKİNLİK 7                   X