Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X            
BİLGİ 2     X           X
BİLGİ 3       X   X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1           X X   X
BECERİLER 2           X   X  
BECERİLER 3         X   X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X     X       X  
YETKİNLİK 2             X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1           X      
YETKİNLİK 2           X      
YETKİNLİK 3             X   X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X     X        
YETKİNLİK 2     X       X   X
YETKİNLİK 3               X  
YETKİNLİK 4       X       X  
YETKİNLİK 5                  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1     X           X
YETKİNLİK 2     X            
YETKİNLİK 3             X   X
YETKİNLİK 4             X   X