Tiyatro Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X   X X   X   X   X  
BİLGİ 2 X X X X     X X X X X   X X  
BİLGİ 3 X X X   X   X   X   X   X X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X   X X X X   X X X   X     X
BECERİLER 2 X X X X X   X X   X   X   X  
BECERİLER 3   X X X X X X   X X X X   X X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X X X X X X X X   X  
YETKİNLİK 2         X X X X         X   X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X     X       X       X    
YETKİNLİK 2       X     X X   X X X X    
YETKİNLİK 3   X   X X X   X X X   X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X X   X       X X   X X
YETKİNLİK 2     X X         X X X X   X X
YETKİNLİK 3   X     X X X       X X X    
YETKİNLİK 4         X X X       X X X X  
YETKİNLİK 5     X       X   X X X X X   X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 2             X   X     X X   X
YETKİNLİK 3           X X X   X X X   X X
YETKİNLİK 4         X X     X X   X   X X
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X X X X   X X   X   X   X  
BİLGİ 2 X X X X     X X X X X   X X  
BİLGİ 3 X X X   X   X   X   X   X X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1 X   X X X X   X X X   X     X
BECERİLER 2 X X X X X   X X   X   X   X  
BECERİLER 3   X X X X X X   X X X X   X X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1         X X X X X X X X   X  
YETKİNLİK 2         X X X X         X   X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1   X     X       X       X    
YETKİNLİK 2       X     X X   X X X X    
YETKİNLİK 3   X   X X X   X X X   X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1       X X   X       X X   X X
YETKİNLİK 2     X X         X X X X   X X
YETKİNLİK 3   X     X X X       X X X    
YETKİNLİK 4         X X X       X X X X  
YETKİNLİK 5     X       X   X X X X X   X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 2             X   X     X X   X
YETKİNLİK 3           X X X   X X X   X X
YETKİNLİK 4         X X     X X   X   X X