Seramik Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                          
BİLGİ 2   X                        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X                      
BECERİLER 2       X                    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X                  
YETKİNLİK 2           X                
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1             X              
YETKİNLİK 2               X            
YETKİNLİK 3                 X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                   X        
YETKİNLİK 2                     X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                       X    
YETKİNLİK 2                         X