Resim Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X X         X        
BİLGİ 2 X X X X         X        
BİLGİ 3 X   X X         X        
BİLGİ 4   X X       X   X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X                    
BECERİLER 2 X       X X              
BECERİLER 3       X   X              
BECERİLER 4 X           X            
BECERİLER 5       X X X   X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X             X    
YETKİNLİK 2       X X     X     X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1         X           X    
YETKİNLİK 2   X     X   X            
YETKİNLİK 3       X X       X     X  
YETKİNLİK 4         X       X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X             X  
YETKİNLİK 2         X       X        
YETKİNLİK 3               X         X
YETKİNLİK 4         X     X     X    
YETKİNLİK 5         X           X    
YETKİNLİK 6           X       X      
YETKİNLİK 7           X       X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1       X   X              
YETKİNLİK 2         X                
YETKİNLİK 3             X       X X X