Orkestra Şefliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1                        
BİLGİ 2                        
BİLGİ 3                        
BİLGİ 4               X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X                
BECERİLER 2           X   X        
BECERİLER 3                        
BECERİLER 4         X              
BECERİLER 5           X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                        
YETKİNLİK 2           X            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1           X            
YETKİNLİK 2                        
YETKİNLİK 3       X         X      
YETKİNLİK 4                        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                        
YETKİNLİK 2                        
YETKİNLİK 3                        
YETKİNLİK 4                        
YETKİNLİK 5                        
YETKİNLİK 6                        
YETKİNLİK 7                     X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                        
YETKİNLİK 2               X        
YETKİNLİK 3