Makina Mühendisliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X                        
BİLGİ 2 X                          
BİLGİ 3 X X                        
BİLGİ 4 X                          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1       X X                  
BECERİLER 2     X   X                  
BECERİLER 3     X X                    
BECERİLER 4       X X                  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1             X X            
YETKİNLİK 2           X X              
YETKİNLİK 3           X X              
YETKİNLİK 4           X X              
YETKİNLİK 5           X X              
YETKİNLİK 6           X X              
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                 X          
YETKİNLİK 2                 X          
YETKİNLİK 3                 X          
YETKİNLİK 4                 X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                   X        
YETKİNLİK 2                 X X X      
YETKİNLİK 3                     X      
YETKİNLİK 4                 X X X      
YETKİNLİK 5                            
YETKİNLİK 6                     X      
YETKİNLİK 7                   X X      
YETKİNLİK 8                     X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                       X    
YETKİNLİK 2                         X  
YETKİNLİK 3                         X  
YETKİNLİK 4                       X