Kimya Mühendisliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                
BİLGİ 2   X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X            
BECERİLER 2         X        
BECERİLER 3 X                
BECERİLER 4   X              
BECERİLER 5           X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1             X    
YETKİNLİK 2         X        
YETKİNLİK 3               X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1           X      
YETKİNLİK 2     X            
YETKİNLİK 3         X        
YETKİNLİK 4             X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                  
YETKİNLİK 2                 X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1               X  
YETKİNLİK 2                 X