Biyomühendislik Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X            
BİLGİ 2   X              
BİLGİ 3   X       X   X  
BİLGİ 4 X   X            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X       X   X  
BECERİLER 2   X X   X        
BECERİLER 3     X            
BECERİLER 4         X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1           X      
YETKİNLİK 2 X   X            
YETKİNLİK 3   X       X   X  
YETKİNLİK 4   X X   X        
YETKİNLİK 5     X            
YETKİNLİK 6         X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X   X            
YETKİNLİK 2   X       X   X  
YETKİNLİK 3   X X   X        
YETKİNLİK 4     X            
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1             X    
YETKİNLİK 2       X          
YETKİNLİK 3                 X
YETKİNLİK 4 X   X            
YETKİNLİK 5   X       X   X  
YETKİNLİK 6   X X   X        
YETKİNLİK 7   X              
YETKİNLİK 8         X        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X
YETKİNLİK 2   X       X   X  
YETKİNLİK 3           X      
YETKİNLİK 4       X          
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1           X      
BİLGİ 2   X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1 X                
BECERİLER 2   X       X   X  
BECERİLER 3     X            
BECERİLER 4         X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1           X      
YETKİNLİK 2 X                
YETKİNLİK 3   X       X   X  
YETKİNLİK 4     X            
YETKİNLİK 5         X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1   X              
YETKİNLİK 2 X                
YETKİNLİK 3   X       X   X  
YETKİNLİK 4     X            
YETKİNLİK 5         X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1       X     X    
YETKİNLİK 2     X X          
YETKİNLİK 3                 X
YETKİNLİK 4   X              
YETKİNLİK 5             X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1                 X
YETKİNLİK 2   X       X   X  
YETKİNLİK 3           X      
YETKİNLİK 4       X