Biyomühendislik Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X              
BİLGİ 2 X   X         X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X       X    
BECERİLER 2       X        
BECERİLER 3 X              
BECERİLER 4     X          
BECERİLER 5   X       X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X X    
YETKİNLİK 2       X        
YETKİNLİK 3           X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1     X X        
YETKİNLİK 2   X     X     X
YETKİNLİK 3       X       X
YETKİNLİK 4         X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X X          
YETKİNLİK 2             X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1           X   X
YETKİNLİK 2             X