Aktüerya Bilimleri Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X     X X     X        
BİLGİ 2       X             X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X   X     X        
BECERİLER 2       X             X        
BECERİLER 3   X X X   X X   X X X     X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X       X X       X X     X
YETKİNLİK 2   X       X X       X X X   X
YETKİNLİK 3   X X   X   X X X X   X X   X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X           X   X X         X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X X X               X  
YETKİNLİK 2                             X
YETKİNLİK 3                           X  
YETKİNLİK 4     X         X     X        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1           X           X X   X
YETKİNLİK 2     X     X     X X         X
YETKİNLİK 3       X                      
YETKİNLİK 4                 X X