Sağlık Bilişimi Programı(Tezsiz)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X X X X              
BİLGİ 2 X X X X X   X          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1 X X X X X             X
BECERİLER 2 X X   X X         X X X
BECERİLER 3 X X     X             X
BECERİLER 4 X X   X X         X   X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1           X         X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1 X X         X X   X    
YETKİNLİK 2 X X     X             X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                 X      
YETKİNLİK 2                 X      
YETKİNLİK 3               X        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1               X