Biyoinformatik (İngilizce)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X       X X
BİLGİ 2   X X X      
BİLGİ 3 X   X X X    
BİLGİ 4     X   X   X
BİLGİ 5   X   X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X         X  
BECERİLER 2 X X X X   X  
BECERİLER 3             X
BECERİLER 4   X X     X  
BECERİLER 5         X   X
BECERİLER 6 X   X   X X X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X X   X X  
YETKİNLİK 2       X     X
YETKİNLİK 3             X
YETKİNLİK 4   X X   X X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X   X     X  
YETKİNLİK 2       X     X
YETKİNLİK 3 X X X   X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X X     X  
YETKİNLİK 2 X X X   X X X
YETKİNLİK 3           X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X X   X    
YETKİNLİK 2   X X   X X  
YETKİNLİK 3 X            
YETKİNLİK 4   X X X      
YETKİNLİK 5       X     X
YETKİNLİK 6 X   X   X