Geomatik Mühendisliği Programı (İng.)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X              
BİLGİ 2           X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X                
BECERİLER 2           X        
BECERİLER 3       X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X          
YETKİNLİK 2           X        
YETKİNLİK 3   X   X            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X   X   X X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X X              
YETKİNLİK 2             X      
YETKİNLİK 3                   X
YETKİNLİK 4     X              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X  
YETKİNLİK 2             X      
YETKİNLİK 3           X        
YETKİNLİK 4     X