Spor Ve Egzersiz Psikolojisi
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X   X X     X              
BİLGİ 2 X X X X X     X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X X X X       X X          
BECERİLER 2   X X X X X   X X            
BECERİLER 3   X X X       X X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X X X   X   X X            
YETKİNLİK 2         X     X X            
YETKİNLİK 3               X X            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X       X                    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X X   X X            
YETKİNLİK 2 X         X   X   X          
YETKİNLİK 3   X     X     X   X          
YETKİNLİK 4 X X       X   X   X          
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X     X X X     X          
YETKİNLİK 2   X     X     X X            
YETKİNLİK 3 X X X X X     X X X