Türk İşaret Dili Çalışmaları Ve Uygulamaları İ.Ö.Tezsiz
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X   X                      
BİLGİ 2 X X X X                      
BİLGİ 3 X X                          
BİLGİ 4 X X                          
BİLGİ 5 X X             X            
BİLGİ 6 X X         X X              
BİLGİ 7                       X X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                       X X X  
BECERİLER 2                   X       X  
BECERİLER 3                     X X X    
BECERİLER 4                     X X X    
BECERİLER 5                   X       X  
BECERİLER 6         X X X X              
BECERİLER 7     X X                      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1     X X                      
YETKİNLİK 2   X                          
YETKİNLİK 3   X           X              
YETKİNLİK 4         X X X X              
YETKİNLİK 5 X X                          
YETKİNLİK 6         X X X                
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7                              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7                              
YETKİNLİK 8                              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7