Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X                      
BİLGİ 2     X X                  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X                
BECERİLER 2           X              
BECERİLER 3             X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1               X          
YETKİNLİK 2               X          
YETKİNLİK 3                 X        
YETKİNLİK 4                 X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                   X      
YETKİNLİK 2                          
YETKİNLİK 3                         X
YETKİNLİK 4                     X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                          
YETKİNLİK 2                          
YETKİNLİK 3                       X  
YETKİNLİK 4                          
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                   X      
YETKİNLİK 2                          
YETKİNLİK 3                         X