İleri Nörolojik Ve Psikiyatrik Bilimler Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X
BİLGİ 2 X X X X X X
BİLGİ 3 X X X X X X
BİLGİ 4 X X X X X X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X
BECERİLER 2 X X X X X X
BECERİLER 3 X X X X X X
BECERİLER 4 X X X X X X
BECERİLER 5 X X X X X X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X     X X X
YETKİNLİK 2 X X     X X
YETKİNLİK 3 X       X  
YETKİNLİK 4   X X X X  
YETKİNLİK 5 X X X X X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X X X    
YETKİNLİK 2 X X X X X X
YETKİNLİK 3 X X X X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X X X X   X
YETKİNLİK 2     X X   X
YETKİNLİK 3   X X X X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X
YETKİNLİK 2 X X X X X X
YETKİNLİK 3       X X X
YETKİNLİK 4 X X        
YETKİNLİK 5 X X X X X X
YETKİNLİK 6 X X X X X X
YETKİNLİK 7   X X X