İlaçta Ar-Ge Programı (Tezsiz)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X   X X X X X X X X    
BİLGİ 2 X X X X X       X   X X      
BİLGİ 3 X X X X X     X X X X X   X  
BİLGİ 4 X X X X           X X X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X         X X X X     X
BECERİLER 2 X X X X X     X X X X X     X
BECERİLER 3 X X X X         X X          
BECERİLER 4 X X X X       X   X       X  
BECERİLER 5 X X X X           X          
BECERİLER 6 X X X X         X X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X     X X X X     X  
YETKİNLİK 2 X X X X X   X X X X X        
YETKİNLİK 3 X X X X       X X X X X      
YETKİNLİK 4 X X X X           X          
YETKİNLİK 5 X X X X           X X   X X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X       X X          
YETKİNLİK 2 X X X               X        
YETKİNLİK 3 X X X X           X       X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X X X X         X X X X      
YETKİNLİK 2     X X         X   X        
YETKİNLİK 3     X             X          
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1             X   X X          
YETKİNLİK 2             X   X   X        
YETKİNLİK 3 X X X X         X   X        
YETKİNLİK 4                     X        
YETKİNLİK 5                     X        
YETKİNLİK 6                 X   X