Farmakoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1             X X       X
BİLGİ 2                   X   X
BİLGİ 3   X         X X        
BİLGİ 4             X          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1             X   X X   X
BECERİLER 2             X X X X   X
BECERİLER 3             X   X      
BECERİLER 4             X X        
BECERİLER 5             X   X      
BECERİLER 6             X   X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X X       X X X X   X
YETKİNLİK 2   X X       X X X X   X
YETKİNLİK 3   X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 4             X X X      
YETKİNLİK 5   X X X X X X X X X X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1               X X X   X
YETKİNLİK 2   X X X                
YETKİNLİK 3   X X X X   X X X X   X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1               X   X   X
YETKİNLİK 2                       X
YETKİNLİK 3             X X   X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1     X       X         X
YETKİNLİK 2 X   X     X X X X X   X
YETKİNLİK 3                   X    
YETKİNLİK 4 X   X     X         X X
YETKİNLİK 5                     X X
YETKİNLİK 6           X         X X
YETKİNLİK 7   X X X