Tıbbi Farmakoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X     X           X   X X  
BİLGİ 2 X X   X     X     X X   X    
BİLGİ 3           X   X     X   X    
BİLGİ 4         X           X   X X X
BİLGİ 5 X X           X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1       X             X   X    
BECERİLER 2 X X               X X   X    
BECERİLER 3 X         X         X        
BECERİLER 4               X   X     X    
BECERİLER 5 X X   X           X   X      
BECERİLER 6 X X   X           X   X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X                 X     X  
YETKİNLİK 2 X                   X        
YETKİNLİK 3     X           X     X   X  
YETKİNLİK 4           X             X X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X   X                 X X  
YETKİNLİK 2 X   X             X X   X    
YETKİNLİK 3         X           X   X X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X                 X    
YETKİNLİK 2             X           X    
YETKİNLİK 3                     X   X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X           X       X   X    
YETKİNLİK 2             X           X    
YETKİNLİK 3         X X X                
YETKİNLİK 4           X             X X  
YETKİNLİK 5 X X     X   X X           X X
YETKİNLİK 6       X         X         X X