Klinik Eczacılık Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X   X X X   X       X   X
BİLGİ 2 X X X X X X   X X X   X X X
BİLGİ 3 X       X       X X   X    
BİLGİ 4 X   X   X                  
BİLGİ 5         X     X X     X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X     X X     X X     X X
BECERİLER 2       X       X       X    
BECERİLER 3         X     X            
BECERİLER 4 X X   X X X   X            
BECERİLER 5               X       X    
BECERİLER 6         X       X X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1               X       X    
YETKİNLİK 2         X X   X            
YETKİNLİK 3               X            
YETKİNLİK 4 X X   X X X     X       X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X         X   X            
YETKİNLİK 2     X X X X   X            
YETKİNLİK 3         X X   X     X X X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X     X X X   X X
YETKİNLİK 2 X X   X X X   X X X   X X X
YETKİNLİK 3         X     X       X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X       X X   X     X     X
YETKİNLİK 2 X X X X X X   X       X X X
YETKİNLİK 3 X   X     X X         X    
YETKİNLİK 4 X X     X X     X   X X X X
YETKİNLİK 5           X   X       X    
YETKİNLİK 6 X     X     X