Gitar Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                      
BİLGİ 2   X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X                  
BECERİLER 2       X                
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X              
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1           X            
YETKİNLİK 2             X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1               X        
YETKİNLİK 2                 X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                   X    
YETKİNLİK 2                     X  
YETKİNLİK 3                       X