Türkiyat Araştırmaları Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X           X      
BİLGİ 2 X X X X         X     X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X                
BECERİLER 2     X X         X X    
BECERİLER 3     X         X        
BECERİLER 4         X           X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                   X   X
YETKİNLİK 2                   X   X
YETKİNLİK 3         X X X X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1         X X   X X X X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1           X X          
YETKİNLİK 2   X         X          
YETKİNLİK 3   X                   X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X     X X       X X X X
YETKİNLİK 2           X X X     X  
YETKİNLİK 3         X X X X