Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X       X          
BİLGİ 2 X   X X   X            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X X       X          
BECERİLER 2   X     X X       X X X
BECERİLER 3   X X                  
BECERİLER 4       X X X     X X X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 2       X         X X    
YETKİNLİK 3               X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1       X     X X X X X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X     X              
YETKİNLİK 2             X          
YETKİNLİK 3 X     X X   X         X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X     X X   X   X X  
YETKİNLİK 2   X           X   X    
YETKİNLİK 3               X   X