Okul Öncesi Eğitimi Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                  
BİLGİ 2   X                
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X   X              
BECERİLER 2   X   X         X  
BECERİLER 3         X X       X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X X          
YETKİNLİK 2         X X X      
YETKİNLİK 3           X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1               X    
YETKİNLİK 2       X     X     X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X                
YETKİNLİK 2           X     X  
YETKİNLİK 3                 X  
YETKİNLİK 4                 X  
YETKİNLİK 5               X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1               X   X
YETKİNLİK 2 X X X X     X X    
YETKİNLİK 3   X             X  
YETKİNLİK 4                 X X
YETKİNLİK 5                 X X