Piyano Ve Arp Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X         X  
BİLGİ 2   X              
BİLGİ 3 X                
BİLGİ 4     X     X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X           X    
BECERİLER 2 X         X      
BECERİLER 3     X   X        
BECERİLER 4       X       X  
BECERİLER 5         X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X   X    
YETKİNLİK 2         X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                 X
YETKİNLİK 2           X      
YETKİNLİK 3             X    
YETKİNLİK 4                 X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                  
YETKİNLİK 2                  
YETKİNLİK 3               X  
YETKİNLİK 4             X    
YETKİNLİK 5                 X
YETKİNLİK 6             X    
YETKİNLİK 7                  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X
YETKİNLİK 2                  
YETKİNLİK 3       X         X