Sosyal Araştırma Yöntemleri Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X X X X X X X X  
BİLGİ 10                            
BİLGİ 11                            
BİLGİ 12                            
BİLGİ 13                            
BİLGİ 14                            
BİLGİ 2   X X X X X X X X X X X X  
BİLGİ 3 X X X X X X X       X X    
BİLGİ 4 X X     X     X     X X    
BİLGİ 5 X X X X X X         X X X X
BİLGİ 6                     X X    
BİLGİ 7 X X X X X   X X X   X X    
BİLGİ 8                            
BİLGİ 9                            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X X X X X X X     X X    
BECERİLER 10                            
BECERİLER 11                            
BECERİLER 12                            
BECERİLER 13                            
BECERİLER 14                            
BECERİLER 2   X         X   X X     X  
BECERİLER 3 X X X X X X X X X X X X X X
BECERİLER 4   X X X X X X X     X X    
BECERİLER 5   X X X X X X X X   X X X  
BECERİLER 6                            
BECERİLER 7                            
BECERİLER 8                            
BECERİLER 9                            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X X   X X   X X X X X
YETKİNLİK 10                            
YETKİNLİK 11                            
YETKİNLİK 12                            
YETKİNLİK 13                            
YETKİNLİK 14                            
YETKİNLİK 2 X X X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 3             X X X X X X X X
YETKİNLİK 4             X X X X        
YETKİNLİK 5             X   X X     X X
YETKİNLİK 6   X X   X X   X X X X X X  
YETKİNLİK 7                            
YETKİNLİK 8                            
YETKİNLİK 9                            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 10                            
YETKİNLİK 11                            
YETKİNLİK 12                            
YETKİNLİK 13                            
YETKİNLİK 14                            
YETKİNLİK 2 X X X X X X X X X X     X X
YETKİNLİK 3         X   X X   X X X X X
YETKİNLİK 4   X X X X X       X X X X  
YETKİNLİK 5   X   X X X X X   X X X X  
YETKİNLİK 6               X X   X X X X
YETKİNLİK 7                            
YETKİNLİK 8                            
YETKİNLİK 9                            
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1               X X   X X X X
YETKİNLİK 10                            
YETKİNLİK 11                            
YETKİNLİK 12                            
YETKİNLİK 13                            
YETKİNLİK 2             X X X X X X X X
YETKİNLİK 3             X X X X     X X
YETKİNLİK 4   X X X X   X X X X X X X X
YETKİNLİK 5           X   X   X X X   X
YETKİNLİK 6                 X X X X X X
YETKİNLİK 7   X X X X       X X X X X X
YETKİNLİK 8                            
YETKİNLİK 9                            
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X X X  
YETKİNLİK 10                            
YETKİNLİK 11                            
YETKİNLİK 12                            
YETKİNLİK 13                            
YETKİNLİK 14                            
YETKİNLİK 2   X   X X   X X   X X X X X
YETKİNLİK 3 X                   X X    
YETKİNLİK 4         X X X X   X X X    
YETKİNLİK 5           X X X   X X X X X
YETKİNLİK 6                            
YETKİNLİK 7                            
YETKİNLİK 8                            
YETKİNLİK 9