Geleneksel Türk Müzikleri Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X       X   X     X
BİLGİ 2   X       X   X X    
BİLGİ 3             X X X X  
BİLGİ 4 X X   X X            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X   X X X            
BECERİLER 2   X     X            
BECERİLER 3               X X    
BECERİLER 4           X   X      
BECERİLER 5                   X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1     X X           X  
YETKİNLİK 2                   X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X         X   X    
YETKİNLİK 2           X   X X    
YETKİNLİK 3     X X X            
YETKİNLİK 4             X     X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X   X
YETKİNLİK 2             X   X    
YETKİNLİK 3             X     X X
YETKİNLİK 4       X X           X
YETKİNLİK 5             X   X    
YETKİNLİK 6                      
YETKİNLİK 7       X              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1               X      
YETKİNLİK 2   X         X       X
YETKİNLİK 3             X       X