Sağlık Eğitimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X   X X X   X     X
BİLGİ 2   X       X   X       X
BİLGİ 3       X     X       X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X   X X           X
BECERİLER 2     X   X X X       X X
BECERİLER 3             X       X  
BECERİLER 4       X     X          
BECERİLER 5             X       X  
BECERİLER 6       X                
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X X     X           X
YETKİNLİK 2   X X     X           X
YETKİNLİK 3   X X         X X      
YETKİNLİK 4             X     X X  
YETKİNLİK 5       X     X     X X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X           X     X
YETKİNLİK 2 X X X   X X     X   X  
YETKİNLİK 3       X   X X   X X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1     X       X     X X  
YETKİNLİK 2     X     X           X
YETKİNLİK 3                     X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X X           X X   X
YETKİNLİK 2                   X X  
YETKİNLİK 3 X X X         X       X
YETKİNLİK 4 X X X           X      
YETKİNLİK 5 X X X                 X
YETKİNLİK 6 X X X                 X
YETKİNLİK 7                   X