Halk Sağlığı Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X X       X       X
BİLGİ 2   X   X       X        
BİLGİ 3 X   X X     X          
BİLGİ 4       X                
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1       X X X X   X   X  
BECERİLER 2   X   X X X X   X X X X
BECERİLER 3       X X X X       X  
BECERİLER 4       X X X X       X  
BECERİLER 5       X X X X       X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1     X X X X X       X X
YETKİNLİK 2 X   X X X         X    
YETKİNLİK 3     X X X X X X     X  
YETKİNLİK 4     X X X X X X X   X X
YETKİNLİK 5     X X X X X   X   X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X   X X X     X X   X X
YETKİNLİK 2     X   X X     X      
YETKİNLİK 3       X X X X       X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X X X     X   X X     X
YETKİNLİK 2 X   X   X     X X X    
YETKİNLİK 3 X X           X X     X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X   X X X X X     X X X
YETKİNLİK 2     X X X X X     X X  
YETKİNLİK 3     X X X X X X     X  
YETKİNLİK 4 X   X   X     X X   X X
YETKİNLİK 5 X X X   X       X     X
YETKİNLİK 6 X X X X X       X   X X
YETKİNLİK 7       X           X