Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1                            
BİLGİ 2                            
BİLGİ 3                            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                            
BECERİLER 2                            
BECERİLER 3                            
BECERİLER 4                            
BECERİLER 5                            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                            
YETKİNLİK 2                            
YETKİNLİK 3                            
YETKİNLİK 4                            
YETKİNLİK 5                            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                            
YETKİNLİK 2                            
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                            
YETKİNLİK 2                            
YETKİNLİK 3                            
YETKİNLİK 4                            
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                            
YETKİNLİK 2                            
YETKİNLİK 3                            
YETKİNLİK 4                            
YETKİNLİK 5                            
YETKİNLİK 6